The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

11-06-2013

Thông điệp

Ngày 11 tháng 6 năm 2013

12 giờ 43 chiều

 

 

Đức Chúa Cha: Lucia thương mến của Cha,

 

Hôm nay là một ngày mà Cha rất vui mừng. Cha đã chờ đợi được người con của Cha đã thật sự chấp nhận đến để đón nhận và làm hoà với Cha qua Bí tích Giải Tội.

 

Các con thương mến của Cha, các con không hiểu được những ý nghĩa mà các con đã được Giáo Hội ban cho những Bí tích, để các con có thể cảm giác được từ nơi thể xác, từ nơi tinh thần, với những lời từ đáy lòng các con thốt ra và cảm nhận được cái sai của chính mình. Cha hiểu và thấy được tâm tình và cõi lòng những người con cái của Cha. 

 

Bí tích Giải Tội để giúp cho các con nói ra những tâm tình nhốt kín của chính mình, với những sự đè nặng trong những tháng năm mà các con sống không có ánh sáng, các con sống theo những điều do cá tánh bản ngã con người; ngay cả những tội lỗi cũng chìm sâu vào tâm hồn mà các con đang sống trong hiện tại. Giáo Hội đã đặt ra Bí tích Giải Tội để cho các con có thể gặp gỡ Thiên Chúa qua những linh mục; các Ngài có thể khuyên nhắc bằng những lời sống động qua môi miệng để các con nhận và nghe những lời Thiên Chúa qua họ để gặp gỡ các con, cũng để cho tâm hồn các con tháo gỡ và cởi đi được những điều u uất, những điều đeo nặng nằm sâu thẳm trong tâm hồn.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Tất cả những gì mà các con đang đối diện trong hiện tại, với những nghi thức mà Cha đã để lại cho Giáo Hội; Giáo Hội đã truyền lại và dạy cho tất cả những người Kitô hữu và những người giáo dân, những người phải đi vào lịch trình để thật sự được đón nhận là những người con thật sự, là những người Kitô hữu. 

 

Các con phải qua những lịch trình này, các con phải qua những giáo lý này. Các con phải qua những Bí tích mà các con đón nhận để hợp thức hóa trong đời sống hiện tại mà các con đang đối diện trong thân xác, ngay cả đời sống thiêng liêng, các con cũng cảm thấy nhẹ nhàng và cởi bớt gánh nặng do tội lỗi các con chồng chất suốt bao năm tháng trong cuộc đời, với những điều mà các con không thố lộ được từ nơi tâm hồn và trái tim.

 

Vì lẽ đó, các con phải cần có những lời thật sự từ nơi đáy lòng của chính mình, nói bằng môi miệng và cũng có sự lắng nghe từ nơi những bậc mà Cha ban quyền chức Thánh cho họ. Họ có thể thay thế Cha; họ là người thay thế Cha để ban quyền tha tội cho các con ở thế giới này. Vì thế giới con người các con phải cảm nhận và đụng chạm với những sự sống động do Cha đã ban lại ngay từ lúc ban đầu, để Giáo Hội tiếp tục diễn tiến và có những việc cần thiết cho đời sống thiêng liêng, cho những người con chiên dân Chúa nhất định phải đi vào trong đường lối này.

 

Các con thương mến của Cha,

 

So về đời sống tâm linh và những điều mà Cha biết và cảm nghiệm được từ nơi tâm hồn của mỗi một người khi họ thật sự trở về, khi họ chưa quyết định hoặc khi họ chọn lấy những bản ngã hay cá tánh, không sáng suốt để có thể đi ra những điều mà họ đang đối diện trong hiện tại. Cho nên, tất cả mỗi một điều khi các con có thể cảm nhận và học hỏi được, là những chân lý mà con người cần có trong cuộc đời.

 

Ngay cả đời sống thiêng liêng, các con cũng phải cần cảm nhận được từ nơi cõi tâm hồn là tâm trí, là lý trí, là trái tim thì các con mới cảm nghiệm được sự bằng an, cảm nghiệm được sự nhẹ nhàng và cảm nghiệm được tình yêu mà Cha đã ban và luôn sẵn chờ để ban cho các con những ơn thánh, với sự mạnh mẽ để vượt khỏi thân xác và sự nhốt kín của sợi dây vô hình mà nó đã cột chặt suốt bao năm tháng trong tội lỗi. 

 

Đó là một điều quan trọng để các con có thể vượt qua những điều mà các con có từ nơi thân xác, là một điều thiêng liêng mà Cha đã ban cho con người ngay từ lúc ban đầu: có linh hồn, có linh tính và có cảm nhận. Đó là những việc siêu thường, vô thường Thượng Đế ban cho con người, vì điều đó rất quan trọng để các con có thể cởi bỏ, để đón nhận sự bằng an từ trong tâm trí, từ trong tâm hồn và thể xác, để các con có thể cảm nhận được sự hạnh phúc, bằng an mà Cha ban cho tất cả các con.

 

Các con thương mến của Cha, 

 

Hôm nay, T *, là một điều nói riêng. Cha cho Lucia cảm giác được sự vui mừng của Cha, sự ôm ấp của Cha với những đứa con đi xa đã trở về, những đứa con thật sự đã từ chối Cha suốt bao nhiêu năm trong cuộc đời. Cha vẫn chờ đợi, Cha vẫn đoái mắt nhìn đến những linh hồn đó. Cha chỉ chờ đợi sự mở miệng của tâm hồn của họ, vì lẽ đó Cha sẵn sàng tha tất cả tội lỗi cho các con.

 

Cha cho các con được biết, như được tường thuật – là Máu Cha đã gội rửa hết tất cả tội lỗi của mỗi một người trong thế giới con người của các con. Cha đã làm điều đó và đã ban cho các con sự sống. Các con chỉ cần quyết định, với sự hợp tác và thực hành của chính mình thì các con sẽ đón nhận hạnh phúc ở giữa cuộc đời này trong sự bằng an, thanh thản; ngay đời sau có sự sống thiêng liêng mà các con có được ở nơi cõi tâm hồn.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Thế giới hôm nay có biết bao nhiêu người đang sống một đời sống phủ nhận Cha. Mỗi ngày họ đều đón nhận ơn của Cha, nếu Cha không ban cho họ thì đời sống của họ không có cơ hội để có thể gặp gỡ và được sống còn, cũng như tiến triển trong một đời sống mà họ đang hưởng thụ của một thế giới. Cha luôn luôn để cho họ có quyền tự do vì Cha đã hứa ngay từ lúc ban đầu; những gì mà các con không biết, Cha đã ban và cho các con ngay trước khi các con ra đời ở cuộc đời này.

 

Vì lẽ đó, từng bước chân các con đi và từng hành động các con, cách thức các con sống và cách thức mà các con gặp gỡ Cha, phủ nhận Cha, hay đón nhận Cha, tất cả mọi sự đã nằm trong lịch trình mà Cha đã nhìn thấy từ nơi cõi tâm hồn của mỗi một người trong thế giới. Cha cũng lắng nghe những người con của Cha thầm thì cầu xin, Cha cũng thấy được lòng khắc khoải của những người con cái của Cha trong tình liên đới anh em, trong tình yêu thương, trong tình hiệp nhất để cầu nguyện cho một linh hồn sắp phải lìa cõi trần – một linh hồn, nếu thật sự Cha không cho họ cơ hội thì họ sẽ đi đâu và linh hồn đó sẽ phải trả giá vì những việc mà họ làm trên trần gian này. Cha không thể ngoảnh mặt quay lưng, khi những người con cái của Cha đã cùng hiệp nhất một lòng để cầu nguyện cho người anh em đó.

 

Cha đã nói, cho dù các con có tội lỗi bao nhiêu đi chăng nữa, các con biết mở miệng và tấm lòng của các con thống hối, Cha cho các con có cơ hội để gặp gỡ Cha. Cha có cơ hội để ban cho các con những điều mà các con cảm nhận được từ nơi tình yêu của Cha, lớn rộng và to hơn biết bao ngàn điều mà các con phạm lỗi và xúc phạm đến Cha.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Sự giá trị vĩ đại mà Cha đã làm cho các con ngay từ lúc ban đầu; Cha đã quyết định đến với thế giới con người trần gian, với những nghịch cảnh đau thương, với những sự chịu đựng; những điều mà Cha đã làm cho các con là sự tha thứ mà Cha đã ban cho các con ngay từ lúc ban đầu. Cha chỉ muốn mỗi một con người phải trở về bằng một trái tim chân thật và công chính của mình, mở miệng để nói lên những lời từ đáy lòng. Các con phải cảm nhận những cái sai của chính mình để các con trở về; ngay lúc đó các con mới cảm nhận được sự công chính thật sự đã xuất hiện, qua tình thương của Cha đã để lại và do Máu của Cha đã gội rửa cho các con. 

 

Vì lẽ đó, tất cả những sự việc này, hay những sự việc khác đến với các con, không phải là không có lý do; nhưng các con hãy dùng lý trí, hãy dùng cõi lòng và trái tim thì các con sẽ cảm nhận được những gì mà các con có được, những gì mà các con sẽ thấy được bằng con mắt đức tin. Nếu các con mở rộng để nhìn thấy những sự việc mà Cha ban cho các con và các con được nghe những lời đó do chính Cha gởi đến, từ nơi cõi tâm hồn thẳm sâu của mỗi con người mà Cha biết được.

 

Các con thương mến của Cha, các con không thể nào đi ra khỏi tình yêu của Cha được, các con không thể nào không nhờ vào những ơn thánh này để các con biến đổi; chỉ có những điều này mới làm cho các con có thể thay đổi được đời sống hiện tại, thay đổi được linh hồn, thay đổi được thể xác, thay đổi được cả tâm linh và ngay cả những sự suy nghĩ từ nơi tâm hồn và trái tim của mình.

 

Các con thương mến của Cha, vì đời sống và những tội lỗi đã làm cho các con mờ đôi mắt, không nhìn thấy được những điều ưu ái, những điều vĩ đại mà Cha ban cho các con ở thế giới này; các con cứ lu bù và tràn ngập những điều ưa thích của một thế giới đang lôi cuốn các con, từ đời sống linh hồn, thể xác cho đến lương tâm.

 

Các con không còn giữ một vị trí để sáng suốt bình tĩnh để lý trí của mình nhận ra điều đúng, điều sai, điều phải và điều trái. Những lý lẽ đều có một sự rõ ràng, là ở trong sự chân chính, lẽ phải và sự thật, đều có nơi mỗi một con người do Thánh Thần của Cha đã ở trong tâm hồn sâu thẳm của mỗi một người các con.

 

Các con không để cơ hội để cho Ngài nói lên những lời mà Ngài ở bên cạnh để nhắc nhở các con về những điều lẽ phải và chân thật. Những điều mà Ngài đã từng nói, từng nhắc, giúp cho các con quyết định và biết được những điều sai trái mà các con đang đối diện, dễ vấp phạm hay vi phạm những điều đi ngược lại với luân thường đạo lý, đi ngược lại với tâm hồn mà mình cảm nhận được sự sai trái của chính nó. 

 

Các con thương mến của Cha, Cha đã để lại rất nhiều bài, Cha cũng đã mặc khải cho các con thấy được từng chi tiết một trong đời sống; quả là một điều được sắp xếp rất tốt đẹp mà Cha đã ban phát cho đời sống con người trần gian theo Thánh Thần của mỗi một con người. Khi họ đón nhận Bí tích Rửa Tội là đã có Thánh Thần sống thật trong lòng của chính họ, được lớn lên và nuôi dưỡng trong đầu óc, trong tâm tư, lý tưởng và ý chí của mình, đều có những điều lành thánh đã được phát xuất từ nơi các con cảm nhận, qua Phép Rửa mà Thánh Thần đang ở và sống trong mỗi người của các con. Sự đào sâu và sự cảm nhận để các con có thể thấy được những điều lành, những điều phải, những điều chân chính mà Cha đã ban qua Thánh Thần của Cha.

 

Đời sống con người đối diện với những thực tế, đối diện với những điều mà các con gặp hàng ngày trong cuộc sống: có những vấp ngã, có những tham lam, có những thích thú, có những ưa chuộng của những cá tánh, của những cái tôi, của những bản ngã, để các con không cảm nhận được tiếng nói lành thánh mà mỗi con người đều có sẵn. Các con cứ chìu theo bản tánh xác thịt để lấn lướt và đi theo con đường tội lỗi, các con không nhận ra ánh sáng, các con không nhận ra những điều do các con đang sống trong tội thì tất cả mọi việc đều vây quanh, cột chặt linh hồn và thể xác của các con.

 

Vì lẽ đó, các con không thấy được những sự thật mà các con đã có và nhận được từ nơi Thánh Thần của Cha, là một chân lý có thật ở giữa cuộc đời này mà Cha đã ban cho mỗi một người đều có nhưng sự đào sâu của mỗi một cá nhân đều khác biệt. Vì lẽ đó, các con sống trong sự lành thánh, các con cảm thấy lắng nghe được điều lành thì điều lành nó sẽ lắng động và sống trong mỗi người của các con, là một sự đổi mới, là một sự thật, là một điều mà các con đối diện hàng ngày trong việc làm, trong sự thực hành và trong đời sống thực tại. 

 

Nếu các con chìu theo những gì của cá tánh riêng biệt, do bản ngã con người luôn có để đưa đẩy, xúi dục, để các con chìu theo những tội lỗi và bóng tối mà các con đang sống trong hiện tại, với những việc các con va chạm, đối diện với những thường tình hàng ngày. Với một con mắt bình thường, không thể nhìn ra và thấy được đó là điều lỗi mà các con phải cần đi ra, phải cần sửa đổi, phải cần tìm cho mình một nơi chốn do cõi tâm hồn phải có sự bằng an, có sự lành thánh và có sự công bằng trong lẽ phải và chân thật.

 

Các con thương mến của Cha, hôm nay là một câu chuyện có thật mà Lucia cảm nhận và được Thánh Thần hướng dẫn cho tường thuật mà Cha muốn gởi cho tất cả các con; là câu chuyện có thật xảy ra của một thế kỹ còn lại. Cha đã ban qua ơn mặc khải và Cha ban cho những người Cha muốn cho tất cả thế giới được cảm nhận, được hiểu và chia sẻ những chuyện có thật này ở trên trần gian.

 

Các con thương mến của Cha, đứng trước sự dữ và điều lành và các con đang còn trong một thân xác đều có những điều mà các con phải cần quyết định, trong một sự mãnh liệt và lành mạnh, là các con phải luôn có sự cầu nguyện. Các con phải có sự cầu nguyện và các con phải để cho tâm hồn của mình bình lặng và bình tĩnh thì các con mới phân biệt được những điều lành thánh do Thần Chân lý sự thật mà Cha đã ban cho mỗi một con người.

 

Vì lẽ đó, mỗi người hãy nhìn lại chính mình từ nơi thân xác, hãy nhìn lại những quá khứ, những hiện tại của những ngày các con đang sống, những ngày mà các con đang đối diện, với những điều các con thực hành, với những việc các con làm trong cuộc sống. Có những vui buồn, có những thất bại, có những bệnh tật, có những đau thương và có những biến cố, đều có những lý lẽ riêng mà con người có quyền quyết định, từ nơi thâm tâm của chính mình, từ nơi lý trí của mình, là một điều mà các con cần có một quyết định rõ ràng, trong sự bình tĩnh, và hãy lắng động tâm hồn để cầu nguyện thì nhất định các con sẽ biết được điều đúng, điều sai, điều cần làm và điều cần giải quyết.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Nếu các con sống trong đời sống đón nhận tội lỗi thì mỗi một ngày những sự nhốt kín của tội lỗi nó bắt đầu dày đặc và bao che như một bức màn đen tối bao phủ lấy cả linh hồn và thể xác. Các con không cảm nhận thấy điều hay lẽ phải, các con không cảm nhận được những điều mà các con có thể được và các con có thể quyết định từ chính mình. Vì lẽ đó, các con phải cần sự ủng hộ và cầu nguyện của những người chung quanh, là những người thân yêu, những người anh em, là những người có con mắt ở bên ngoài, họ có đức tin và nhìn sâu vào những sự việc mà đối phương đang làm mới nhìn thấy ra những điều mà họ đang làm.

 

Những cá nhân đang sống trong tội thì quả thật họ không nhìn thấy và không biết mức độ vi phạm đến độ nào, họ cũng không biết những điều họ làm đúng hay sai; dẫu biết đi chăng nữa, cũng không còn lý trí để có thể minh chứng sự thật, không còn lý trí để thấy được cái sai của mình mà càng ngày lại càng bị phủ lấp và che kín với những màn đen của tội lỗi mà các con mỗi ngày mỗi tăng cao, mỗi ngày vẫn va chạm.

 

Sống trong một thế giới mà các con không có đời sống thiêng liêng, các con không tìm cho mình một đời sống để gởi thác, các con không tập cầu nguyện, các con không đối diện với tất cả những việc lành thánh thì các con chỉ vây quanh trong những tội lỗi, sống trong những bản ngã, sống trong những điều ưa thích. Các con đang vấp phạm và vi phạm mà các con không hay biết.

 

Đó là lẽ thường tình của con người trần gian hôm nay. Có rất nhiều linh hồn cũng đang bị nhốt kín bởi tình trạng đó, với những việc họ làm đã đi ngược lại Giáo lý, đã đi ngược lại luân thường đạo lý, đã đi sai toàn bộ tất cả những giới răn mà Cha đã ban cho các con được biết. Vì lẽ đó, đời sống con người ở trần gian các con cần những Giáo lý để các con phải làm chuẩn trong đời sống, vì mang thân xác với bản ngã yếu đuối, với sự mỏng dòn của con người, dễ gãy, dễ đỗ và dễ vi phạm.

 

Các con phải tìm đến chân lý, tìm đến sự học hỏi và tìm đến giáo lý mà do chính Cha đã để lại – những điều mà con học hỏi, qua Giáo Hội, qua những vị linh mục tu sĩ và qua Phúc Âm mà Cha đã để lại, một cách thiết thực cho mỗi một con người có thể chọn lựa và tìm con đường chân lý qua Phúc Âm, thì các con mới hiểu và biết được rõ những điều mà Cha đã cho thế giới con người được có quyền quyết định, có quyền chọn lựa và có quyền tìm ra lẽ phải và sự thật.

 

Tất cả mỗi một việc, con người phải cần có sự học hành, con người phải cần có sự tìm kiếm và con người cũng cần phải làm những điều do từ tâm hồn và trái tim. Con người có thể hướng lên những điều thiêng liêng, con người phải cần sự chấp nhận qua những ơn thánh. Họ phải mở miệng để cầu nguyện, mở miệng để cầu xin và mở miệng để nói lên những tâm tư và tâm tình của chính mình; dầu là những người đang trong tội, những người đang sống trong đời sống chưa biết Thiên Chúa là ai và cũng có những người đang trong tâm tình để chọn lựa đời sống đức tin của mình.

 

Các con đều được sanh ra và xuất phát từ nơi bắt đầu, là nơi lành thánh, là nơi trong sạch; đời sống của các con được lớn dần và đi vào giữa cuộc đời này, qua những năm tháng để các con lớn lên và sống ở giữa cuộc đời. Trong những năm tháng già dặn của tuổi đời, các con vi phạm, va chạm và vấp phạm biết bao nhiêu việc ở trong đời sống, nhưng các con đều có quyền quyết định để chọn lựa cho chính mình.

 

Vì lẽ đó, Cha đã luôn luôn ở bên cạnh các con. Cha luôn ban thêm ơn thánh. Các con đã thấy được, qua Giáo Hội, có phép Bí tích Giải Tội cho con người; dẫu biết con người có tội lỗi hay phạm bất cứ điều nào, nhưng Giáo hội vẫn cho họ cơ hội để có thể gặp gỡ và có thể cảm nghiệm được, những khi họ có thể thốt lên từ đáy lòng của mình; dầu là những người sắp lìa khỏi cuộc đời này, dầu là những giây phút còn lại của cuộc đời đều có cơ hội để có thể được gặp gỡ và được đón nhận ơn tha thứ mà Cha, qua Giáo Hội, bằng cách thức này hay cách thức khác trong đời sống các con được gặp gỡ chính mình. 

 

Các con thương mến của Cha,

 

Hôm nay Cha chỉ muốn nói lại câu chuyện của T* để các con là tất cả những người con cái của Cha, ai cũng có những trường hợp tương tự mà các con không thể tự mình có thể cởi trói và có thể tháo gỡ được sự đè nặng mà các con vấp phạm trong đời sống. Cho nên đời sống luôn luôn cần có sự hướng dẫn, hãy cầu nguyện và hãy cho mình một cơ hội trong thinh lặng để cảm nghiệm những gì mình có trong cuộc đời này, là những ngày tháng gần nhất trong hiện tại mà mình đang còn có thể thở được, mình đang có thể nhìn được ánh sáng của ban mai, đang nhìn được mặt trời lặn về ban chiều. 

 

Tất cả những điều mà các con đang có trong hiện tại: từ thức ăn, cho đến đồ dùng và những hoàn cảnh mà các con đang sống đều từ đâu mà đến và đều từ đâu mà các con có thể có được? Một cách gián tiếp nhưng tất cả mọi sự đều được dựng nên từ lúc ban đầu để ngày hôm nay các con mới có cơ hội này, là thời gian gần nhất để nhìn lại đời sống của một con người mà các con đang đối diện; huống gì những quá khứ với những vấp phạm và những gì đeo mang trong cuộc sống đã nhốt lâu ngày trong cuộc đời.

 

Các con biết rằng đó là những điều lỗi lầm, những điều mà các con không thể vi phạm tiếp tục với những điều không đúng trong luân thường đạo lý, không đúng vào trong những sự thật, không đúng vào lẽ phải và không đúng trong những việc mà con người có một con mắt để nhìn. Huống chi những bí ẩn sâu xa, những điều tội lỗi tồi tệ mà con người lặp đi lặp lại và quen thuộc hàng ngày trong đời sống mà họ đang diễn ra mỗi ngày trong thế giới này.

 

Tất cả đều có những lý do chính đáng; các con phải cần bình tĩnh từ nơi cõi tâm hồn để đón nhận những sự thật. Những lời mà các con được nghe, được thấy và được biết đó là điều mà mỗi một con người phải cần đi ra, để cảm nhận được những điều mà mình đang sống trong sự nhốt kín bởi những sự sai lầm và những điều mà tất cả các con đang đối diện trong hoàn cảnh.

 

Vì những lý do đó, Cha đã biết, Cha đã thấy và Cha đã ban trước cho các con những điều mà Cha đã làm cho từng người một trên thế giới con người. Dầu họ không hề chấp nhận Cha, không biết Cha, từ chối Cha và làm những điều phản nghịch, những điều xúc phạm Cha đến mức độ mà Cha phải nhìn họ bằng sự chua xót, bằng sự đau lòng và bằng những giọt lệ ngấm từ trong trái tim, để có những giọt máu từ nơi trái tim của Cha và Cha phải đeo mang mão gai,.

 

Các con thương mến của Cha, vì tình yêu Cha đã phải trả một giá, vì tình yêu Cha chấp nhận tất cả để chỉ nhìn các con và cho các con cơ hội để trở về; Cha không thể xuống tay để làm bất cứ điều gì trên những người mà Cha đã tạo dựng nên. Các con biết được, với quyền năng và tất cả những điều mà Cha có thể làm những điều theo ý của Cha, Cha sẽ đưa các con về theo ý của Cha. Nhưng thật sự, khi Cha làm những điều đó thì con người không còn có ý nghĩa tự do nữa, mà là hoàn toàn theo những sự việc do quyền năng có thể làm nên. 

 

Cha không muốn, vì con người đã được tạo dựng nên có hơi thở, có linh hồn, có lý trí và có tâm trí để quyết định. Những gì mà Cha chọn lựa là lòng mong muốn của các con, lòng ao ước của các con, lòng trở về của các con, lòng thống hối của các con, lòng ăn năn với những sự thật và lẽ phải khi các con nhận ra là điều vô cùng tối hậu mà các con được biết là tình yêu của Cha. Cha muốn các con trở về với Cha bằng tình yêu của chính trái tim các con; những điều Cha cần thiết nhất là tình yêu của Cha đối với các con, Cha cũng muốn tình yêu của các con đối với Cha và Cha muốn các con trở về với Cha. 

 

Vì lẽ đó, qua biết bao nhiêu giai đoạn, qua biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu việc làm để chỉ chờ đợi trái tim và tình yêu của các con có thể cảm nhận được những gì mà Cha ban và cho, để giúp cho các con trên con đường, để nhìn rõ những gì mà các con đang vấp phải trong cuộc đời. Nếu không có tình yêu của Cha, nếu không có những điều mà Cha phụ thêm ban cho các con những ơn thánh thì các con không tìm ra lối thoát mà nó đã cột chặt các con trong cuộc đời. 

 

Các con thương mến của Cha, Cha chỉ muốn nói lên cho các con cảm nhận được tình yêu mà Cha suốt bao năm tháng, bao nhiêu ngàn năm chờ đợi những linh hồn. Cha đang mong mỏi sự thống hối của những người con cái của Cha, Cha đang mong mỏi những lời khi các con mở miệng trên những môi miệng khi hơi thở đang còn. Hãy biết lỗi lầm của mình mà trở về với Cha, bằng những lời nói: "Con cần Cha, con xin lỗi Cha và con muốn Cha cho con cơ hội." Cha nhất định sẽ không bỏ qua. Cha cho các con cơ hội để cảm nghiệm và thấy được tình yêu của Cha thật sự yêu thương các con bằng chính trái tim của mình, bằng chính mạng sống của mình và bằng chính giá Máu mà Cha đã đổ để cứu linh hồn các con ở trên thế giới này.

 

Các con thương mến của Cha, một tình yêu vô biên cao cả, một tình nhân hậu mà các con không thể nào diễn tả được mà Cha dành cho mỗi một người trong nhân loại. Cha yêu các con vô cùng! Cha yêu các con đến nỗi Cha không còn thấy những gì là tội lỗi trên con người của các con. Cha chỉ nhìn và chờ đợi khi các con mở miệng nói tiếng là các con cần Cha, các con biết được cái sai của mình – là câu nói mà Cha chờ đợi mỗi một người trên thế gian này.

 

Các con thương mến của Cha, thế giới ngày nay các con đang ngập tràn và đang sa lầy ở dưới một vũng lầy vô cùng sâu thẳm; các con đang bị thiêu đốt, từ linh hồn đến thể xác, với những ngọn lửa vô hình. Các con đang xoáy trong một thế giới trần gian, trong những đam mê lạc thú, trong những tội lỗi, tiền bạc, danh vọng, những điều mà chính bản ngã cá tánh mà các con đang liều thân để sống ở thế giới mà các con không biết đó là tội, cũng không thể nào đi ra khi các con không nhận ra được tình yêu của Cha. Các con không nhận ra được ánh sáng chiếu dọi qua một bức màn mà các con phải dừng lại để tìm lại từ cõi thâm sâu của chính mình, là các con được tạo dựng nên bằng tình yêu của Cha nắn nót để các con trở thành hình, thành dáng và có cả linh hồn, thể xác để các con quyết định và các con chọn lựa. 

 

Ngày hôm nay, những gì mà các con có được, những gì mà các con đang sống, và những giờ phút mà các con cảm nhận từ nơi linh hồn của mình, là sự bằng an, là một điều mà các con thấy sự an lành từ nơi cõi thẳm sâu của cõi lòng, các con mới đụng chạm và cảm nhận được tình yêu của Cha. Chỉ có điều đó mới là điều chân chính, lẽ phải sự thật mà mỗi linh hồn phải cần có ở cuộc đời này, mỗi linh hồn cần phải có sự sống thật ở trong cuộc đời này, là sự bằng an, là sự hạnh phúc, là sự an lành; chỉ có Cha là người mới có quyền ban điều đó cho các con, chỉ có Cha là người mới ban điều đó thật sự cho trái tim và cõi lòng của các con.

 

Các con đừng chần chờ! Các con đừng sợ hãi! Các con đừng đắn đo! Các con đừng để cho mình có những giây phút suy diễn, các con đừng để cơ hội cho tư tưởng và sự làm việc của bản ngã cá tánh lấn lướt từ nơi những điều đặc biệt, những điều mà các con cần phải cần đón nhận sớm để quyết định đi ra sớm, để sống trong một đời sống có tình yêu, có sự sống, có bằng an, có hạnh phúc và có niềm hy vọng từ nơi cõi thâm sâu của chính mình.

 

Tất cả mọi sự, đứng trước ngưỡng cửa khi các con chọn lựa giữa điều đúng và điều sai, giữa ánh sáng và bóng tối, các con phải thấy rõ những việc mà Cha đang sẵn sàng là một ánh sáng bao phủ mỗi ngày qua ánh sáng của mặt trời, là một ánh sáng rực sáng luôn luôn soi chiếu tất cả những điều mà các con cần thiết ở trong sự sống của trần gian. Tình yêu của Cha luôn luôn nhắc nhở và đến với các con, là những luồng khí để thu hút để đem các con về từ nơi chân chính, từ nơi sự thật, từ nơi lẽ phải.

 

Những điều mà các con cần làm là sự quyết định thực hành, để đời sống các con mới cảm nhận được ánh sáng từ nơi mặt trời mà Cha chiếu dọi trên mỗi người, mỗi ngày, mỗi giờ trên thế giới. Khi màn đêm buông xuống là những hiện tượng mà các con đang bị vây hãm trong tội lỗi; các con thấy được, ánh sáng và bóng tối không thể hòa nhập. Nếu các con thật sự không đi ra từ nơi bóng tối để ánh sáng có thể bao trùm lấy các con, từ linh hồn đến thể xác, để đưa các con ra từ nơi bóng tối, để đón lấy được ánh sáng ban mai, đón lấy được ánh sáng mặt trời chiếu dọi, để các con được nên trinh trong và trong sáng, để hấp thụ được làn hơi mà Cha ban cho các con.

 

Các con phải cần quyết định! Đừng do dự khi các con gặp và có cơ hội để bước ra từ nơi cái sai của chính mình. Chẵng những một trong những điều mà T (*) có thể có được hôm nay, ngay cả những anh em và những người chung quanh cũng có thể chọn lựa, thấy và tìm ra cho chính mình ánh sáng của mình, ánh sáng từ cõi tâm hồn, từ nơi cõi lòng cảm nhận bình an, hạnh phúc, yêu thương, và an lành mà ngay khi con người đối diện với nhau.

 

Vì lẽ đó, các con phải tin thật điều này khi các con nhận ra Thiên Chúa là Cha, là một người luôn tha thứ, là một người luôn ban đến cho các con những điều hạnh phúc và những điều yêu thương mà các con cần có để sống ở giữa cuộc đời này, là những sự liên đới tất cả anh em đối với nhau, là những điều mà các con cần biết.

 

Các con cần phải tin nhận vào Cha. Các con phải yêu thương anh em của mình để các con có những liên đới. Khi các con vấp ngã, khi các con té ngã, có những người yêu thương đã sống trong đời sống mà chính họ đã cảm nhận được; họ là những người đưa các con trở về, họ là những người dẫn đưa cho các con có cơ hội cảm nhận được tình yêu của Cha, để các con có những cơ hội gặp gỡ để đón nhận những ánh sáng.

 

Các con phải đi ra từ nơi bóng tối và phải quyết định sớm từ chính mình, để nhận ra sự thật. Cha thật sự ban cho các con một kho tàng ở trần gian này, để các con có thể cảm nhận và đón lấy nó, để nhận lãnh từ nơi đời sống hiện tại, là sự bằng an từ cõi tâm hồn, sự thảnh thơi từ nơi tâm linh của mình, là những điều lành thánh mà tâm hồn và trái tim cảm nhận được, là sự hạnh phúc ở cuộc đời này.

 

Khi các con không làm những điều vương vấn tội lỗi, các con không xúc phạm những điều luân thường đạo lý, hay các con va phạm những điều, mà con người có trái tim, có lương tâm, có ý nghĩ có thể phân biệt được giữa trái và phải, giữa trắng và đen, giữa sai và trái, giữa tội và những điều mà các con phải tìm về những ơn lành thánh, để các con có thể có được hạnh phúc và sự bình an mà cõi tâm hồn có được từ nơi Thiên Chúa ban cho, qua cách thiêng liêng mà các con nhận được từ nơi cõi tâm hồn.

 

Không có gì có thể chứng minh được, không có gì có thể so sánh được bằng đôi mắt để có thể diễn tả và nói lên. Có nói đi chăng nữa là những hạn hẹp với những từ ngữ của thế gian con người. Nhưng sự siêu nhiên và thiêng liêng mà Cha ban cho con người là một điều vô thường, lạ thường và phi thường mà cảm giác, tư tưởng, linh hồn, lý trí các con có thể nhận được từ nơi Cha mà thôi.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Hôm nay Cha nói đến điều này, chẵng những một người, hai người mà là tất cả những người con cái của Cha vẫn còn trong tình trạng của thế giới ngày nay, chưa đủ lý trí, chưa đủ sáng suốt, chưa đủ minh mẫn để đi ra từ nơi cái sai của mình, vẫn còn chìm ngập trong bóng tối tội lỗi, vẫn còn những điều sai trái mà họ đang sống, trong một đời sống mà họ phản nghịch lại những điều công chính và họ sẽ bị thiêu đốt bởi những sự quyết định sai lầm của con người khi có hơi thở trong con tim. 

 

Chính họ, Cha cũng đang chờ đợi, Cha đang mời gọi. Cha đang muốn gặp gỡ những người con cái đó. Họ vẫn còn cứng lòng, chưa mở được cái khóa để có thể đón nhận những điều mà họ phải cần biết, phải cần đón nhận, để họ không đi vào nơi chốn mà chính họ đang đi, sai lầm cả một cuộc đời, đã nằm trong bóng tối tội lỗi, đã nằm trong sự chìm ngập, đã bị nhốt kín từ nơi cõi tâm linh. Họ đã không nhìn và nhận ra những ân phúc mà họ đang được, với một thế giới còn lại mà Cha mời gọi.

 

Cha gởi đến những lời của Cha, những lời nhắn nhủ, những lời mạc khải và những lời báo trước, qua những tiên tri, để cho tất cả những con cái của Cha đều được nhận, lắng nghe, cảm nhận và thấy được tất cả những sự việc này, để họ có quyền quyết định từ nơi chính con người của họ, có quyền quyết định từ nơi tâm hồn mà họ thấy được điều đó. Họ cần phải trở về với chân lý sự thật, cần trở về với một niềm tin vào Thiên Chúa, để gởi thác linh hồn, gởi thác thể xác và gởi thác tâm trí khi họ còn đang sống ở trần gian này.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Hôm nay Cha thật vui mừng, ngay cả thiên đàng rất vui mừng, để đón nhận những người con cái của Cha đã thật sự nhận ra cái sai của mình, đã trở về và mở miệng gọi Cha bằng một tiếng Cha, đã mở miệng biết nhận ra lỗi của mình và đã xin lỗi. Ngày tháng của các con đang còn ở trần gian không dừng lại ở nơi đây, các con hãy tiếp tục cảm nhận tình yêu của Cha ban cho các con. Khi các con thật sự hé mở để đón nhận ánh sáng thì nhất định ánh sáng sẽ chiếu dọi qua từng khe cửa, qua từng ngóc ngách ở trong cuộc đời, qua từng ngóc ngách từ nơi cõi tâm hồn thẳm sâu.

 

Các con phải hợp tác bằng cách là các con phải thực hành; những gì sai trái, những gì đã lỗi phạm của những tháng ngày qua nhất định các con phải quyết định từ bỏ nó, các con phải rời xa nó và các con đừng để cho nó có cơ hội để hoành hành lại trên thân xác và tâm trí của các con. Các con hãy trông cậy vào tình yêu của Cha, các con hãy đến với Cha.

 

Hãy đến bằng một lòng thành thật, bằng một trái tim chân thành, để các con có thể cảm nhận được ơn thánh của Cha đụng chạm vào tâm hồn của các con, để các con có sức mạnh bước ra từ nơi sâu thẳm mà các con đã bị cột nhốt. Vì lẽ đó, Cha đã đến và ban cho các con, Cha đã chiếu dọi ánh sáng của Cha đến với từng tâm hồn khi họ nhận ra và trở về với Cha, qua Bí tích Giải Tội.

 

Các con thương mến của Cha, không phải một trong những người mà các con hãy tìm và trở về. Khi các con đã có cơ hội trở về với ánh sáng, các con hãy có một quyết định rõ cho chính mình trong đời sống hiện tại; đừng vấp phạm, đừng rơi vào trong tình trạng đó nữa và cũng đừng để cho nó có cơ hội để hoành hành trên thân xác và tâm trí các con. 

 

Các con hãy đưa đôi tay cho Cha, các con hãy dâng linh hồn của các con; các con hãy phó thác, hãy trông cậy, hãy tin tưởng vào Cha. Các con hăy đến với Cha, các con phải đón nhận Mình và Máu của Cha với sự xứng đáng mà các con đã được lãnh nhận qua Bí tích Giải Tội, để Cha đến với các con, để Cha xoa dịu ánh sáng của Cha trong lòng các con, để Cha an ủi các con, để Cha chở che, Cha giúp đỡ cho các con được cứng rắn và mạnh mẽ trong những điều mà các con mới bắt đầu đứng dậy. 

 

Vì lẽ đó, các con phải cần đón nhận, phải tiếp tục đến, để gần gũi đời sống thiêng liêng, qua kinh nguyện, qua sự cầu nguyện, qua Thánh Lễ Misa, qua Lòng Thương Xót và qua những nơi những chỗ mà các con có thể ngẫm và nhìn ra thích hợp với mình, trong những giây phút suy gẫm, trong những giây phút tìm cách riêng rẻ để gặp gỡ Thiên Chúa, để gặp Cha, để đến với Cha.

 

Cha sẽ tỏ cho các con được thấy tình yêu của Cha luôn luôn ở bên cạnh các con, luôn luôn thấu hiểu cõi lòng của các con, luôn luôn chấp nhận và ban cho các con sự sống, để các con được cảm nhận và trở về với Cha, với một lòng chân thành thật sự.

 

Những điều các con có được, mà Cha đã hứa ban cho các con là một cõi phúc thiêng liêng mà các con được vĩnh phúc nơi chốn Thiên Đàng mà mỗi một người con Cha trả bằng giá Máu, để đem các con trở về và đến với Cha, ở nơi chốn mà Cha đã hứa hẹn và ban cho từng linh hồn.

 

Vì lẽ đó, Cha mong muốn các con hãy nhất định và quyết định với một lý trí. Cầu nguyện để Thánh Thần hướng dẫn và cho các con sức mạnh, ban cho các con được những điều vững tin, trông cậy. Các con nhất định phải đến với ánh sáng, các con nhất định phải có niềm hy vọng, cho dù các con gặp trong đời sống mà các con va chạm giữa cuộc đời này, có những bệnh tật, có những đau yếu, có những yếu đuối và có những điều vây quanh, nhưng các con có lý trí để quyết định. Chỉ có Cha mới là người có thể làm, và ban cho các con được sự sống, chỉ có Cha mới là người có thể thay đổi định mệnh và đời sống hiện tại của các con.

 

Vì lẽ đó, các con đã tìm ra được ánh sáng và các con đã trở về thì các con hãy cố gắng để làm sao cho các con được tiếp tục với những ngày tháng mà các con được gặp gỡ, trong sự chìm đắm vào tình yêu của Cha, trong những điều mà Cha sống động trong mỗi một người các con. Các con bám víu vào điều này để các con thực hành được những điều mà Cha muốn mỗi một người đều thực hành, trong đời sống của họ, là hãy yêu mến Cha, hãy trở về với Cha và hãy yêu thương Cha như trái tim mà các con mong muốn. 

 

Cha yêu thương các con; Cha cho các con cơ hội để được gặp gỡ Cha, Cha cho các con được đụng chạm trái tim của Cha. Cha cũng mong muốn các con hãy mở lòng để Cha chiếu rọi ánh sáng của Cha vào trái tim của các con, để các con trở về với Cha, trong ơn thánh mà Cha ban cho các con. Các con hãy thực hành qua đời sống yêu thương anh em mình, các con có thể thực hành những điều lành thánh mà lý trí và tâm trí các con có thể sáng suốt và thấy được, để các con đến nơi chốn mà các con ước mơ và mong muốn cho đời sống hiện tại mà các con có được, là các con có được sự bằng an, an lành, hạnh phúc.

 

Chỉ có Cha là người ban điều đó cho các con, chỉ có Cha là người có thể đến với các con, cho các con những điều siêu nhiên, những điều thiêng liêng mà chỉ có Cha mới là người có thể ban và cho các con. Các con hãy mãi mãi và vĩnh viễn nhớ những điều này trong cõi tâm hồn. Các con hãy giữ cho đời sống và lập trường của mình, để biết những gì cần làm, những gì cần sữa và những gì tiếp tục ở trong đời sống mà các con được cảm nhận, trong hiện tại; những gì các con quyết định, những gì mà các con được đi ra từ nơi bóng tối thì các con hãy luôn giữ trọng điểm của đời sống đó

 

Các con hãy tìm sâu, dùng đời sống của mình trong sự suy niệm thì các con mới mở được và hiểu thêm chân lý, đời sống hiện tại của các con, hiểu thêm tình yêu mà Cha dành cho các con, hiểu thêm sự thật và lẽ phải. Cha đã qua Phúc Âm để cho các con được cảm nghiệm, được học hỏi và thực hành, để các con được sống động với những ngày tháng còn lại trên cuộc đời này – là cẩm nang dẫn đường, là chân lý sự thật mà các con phải cần qua những khúc ngoặc của những lối đi mà các con đuợc soi sáng bởi Thánh Thần, để các con mới đi đúng con đường và đúng nơi chốn mà các con sẽ được đón nhận ở nơi cõi vĩnh phúc.

 

Cha đang sẵn sàng chờ đợi và ban cho những linh hồn được cảm nghiệm và lãnh ngộ những ơn thánh. Những điều Cha nhắn gởi, qua bài này, cho tất cả các con và toàn thế giới, với một câu chuyện có thật mà Cha cho các con qua sự cảm nghiệm đó, các con thấy được tình yêu Cha ban cho mỗi một người các con. Dù có sâu thẳm, dù có bao lâu hay trằn trọc ở trong tội lỗi thế nào đi chăng nữa, các con cũng có quyền quyết định trở về và tìm Cha; nhất định các con sẽ đón được những hạnh phúc mà Cha ban và cho các con cơ hội để đón được hạnh phúc. Đó là những lời mời gọi mà Cha muốn cho các con được cảm nhận, sự gần gũi nhất mà các con được đón nhận, với một thế giới còn lại hôm nay.

 

Lòng Thương Xót của Cha đã đến với thế giới con người, biết bao nhiêu người trong thế giới này đã được biết và đón nhận biết bao nhiêu ơn thánh của Cha, trong sự thánh hoá, và biến đổi. Cha cũng qua Lòng Thương Xót để gặp gỡ tất cả các con. Hôm nay Cha cho các con được cảm nhận và thấy được sự sống động Cha đang làm phép lạ qua Bí tích Thánh Thề. Cha gặp gỡ các con, gặp những người con cái của Cha trên con đường giữa sự sống và chết, chỉ còn trong những tích tắc là cõi linh hồn họ sẽ đi về đâu?

 

Nhưng chính những giây phút đó là những giây phút chính họ phải tự quyết định để đi ra thì Cha nhất định sẽ cho họ cơ hội. Cha nhất định sẽ cho họ cơ hội để cảm nghiệm, cho họ cơ hội để đón lấy sự bằng an mà họ cần có trong cuộc đời, với những hơi thở còn lại, với những điều mà họ cần quyết định để họ đón nhận được ánh sáng mà Cha đã ban và đang ban cho một thế giới mà Cha đang gởi tràn đầy ân phúc của Cha trên những người con cái của Cha – những ai thực hành, những ai đón nghe và quyết định để đi về với chân lý của Cha, đi về với tình yêu của Cha.

 

Phải quyết định từ nơi chính mình, để đón lấy và nhận ra từ nơi cái sai để trở về với Cha một cách thật sự thì họ mới cảm giác được những bằng an, những sự thật, những lẽ phải mà họ phải cần quyết định để đi ra và có một tấm lòng ăn năn thống hối để được lãnh nhận những ân phúc cuối cùng, những ân phúc mà mỗi một con người đều phải đón nhận. Các con là những người phải đối diện với sự công bằng, lẽ phải, chân thật mà không ai có thể tránh khỏi, khi con người đến với một thế giới mà linh hồn họ nhất định phải có sự trả giá với những việc làm trong sự quyết định của họ khi còn trong thân xác.

 

Đó là những gì mà Cha cho các con đón nhận, cảm nghĩ và hiểu thêm những điều mà Cha đã đi vào từng chi tiết một, để cho các con được thấy, được biết và quyết định cho đời sống của mình để trở về với Cha, để cảm nhận những điều mà Cha ban cho các con, với một thế giới còn lại, để các con quyết định từ nơi chính mình, quyết định từ nơi linh hồn của mình, để các con có một sự trả giá khi các con nhận ra những điều mà các con có quyền lợi, để có thể đón được một hạnh phúc thiên đàng mà Cha, với một giá Máu, Cha đã trả cho tất cả các con, mỗi người, và mỗi linh hồn, trong thế giới con người.

 

Cha chỉ nói đến đây, Cha mong các con thấu hiểu. Cha rất vui mừng, những con cái của Cha đã nhận ra cái sai của mình và trở về với Cha, Cha rất vui mừng để đón nhận những người con xa trở về; Cha ôm các con vào trái tim của Cha, Cha ôm các con vào cõi lòng của Cha. Các con đừng rời xa Cha nữa, đừng bao giờ đi vào những con đường mà các con đã bị cột chặt suốt mấy chục năm trời không đến với Cha, để đón nhận bằng an của Cha, để đón nhận tình thương của Cha, để đón nhận tình yêu mà Cha dành cho các con từng người một. 

 

Các con hãy tiếp tục. Hãy tiếp tục loan truyền những điều này, tiếp tục đến với những người anh em mà các con gặp gỡ và hiểu biết đang sống ở trong cuộc đời, cũng trong đời sống mà các con đang có trong hiện tại. Hãy chia sẻ, hãy nói lên tình yêu của Cha dành cho con, dành cho tất cả những người anh em đó và dành cho tất cả mỗi một người ở trong thế gian này. 

 

Tình yêu của Cha sẽ biến đổi các con, tình yêu của Cha sẽ đem các con ra từ nơi vực sâu tội lỗi và trở về cùng Cha. Chỉ có tình yêu của Cha mới gội rửa và mang các con trở về để hưởng những ngày tháng hạnh phúc, hưởng những ngày tháng thiên đàng, hưởng những ngày tháng bằng an, an lành và hạnh phúc, ngay cả thân xác và tinh thần của các con đang sống trong hiện tại. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

* Tên thật của người trong bài này được viết tắt để giữ kín danh tánh của người này.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

 

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus