The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

01-06-2013

 

Thông điệp

 

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

 

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, cứ mỗi lần con đón nhận những lời Chúa ban cho con sự tường thuật qua Thánh Thần linh ứng con cũng xin muốn đón nhận những lời của Chúa; xin Chúa chỉ dạy cho con những gì Chúa muốn con làm. Bài này Chúa muốn con chuyển giao đăng lên mạng máy tính toàn cầu hay làm những gì Chúa muốn? Xin Chúa hãy xuống trong con để con biết những điều con cần làm; xin Chúa ban cho con được chuyên cần hơn, sốt sắng hơn, tích cực hơn, hăng hái hơn trong đời sống mà Chúa chọn.

 

Con xin cảm tạ những gì Chúa dành cho con nói riêng, và cho tất cả nhân loại nói chung để chúng con được hưởng nhờ ơn thánh của Chúa, xin cho tiếng nói Chúa nhắn gởi tất cả những anh em trên thế giới để họ được đón nhận, họ được nhìn ra, họ sửa sai và tìm về. Sự mong muốn của Chúa là hiệp nhất tất cả mọi người trong một Giáo Hội của Ngài, ngay cả đời sống từ giáo dân cho đến mục tử, cho đến hàng Giáo Hội.

 

Tất cả những giáo phái khác cũng trong đời sống thờ phượng nhưng họ còn nhiều điều chia năm sẽ bảy, cũng còn nhiều điều chưa thông hiệp với nhau. Chỉ có một con đường duy nhất Chúa cho thế giới con người là hãy sống trong sự hiệp nhất, tôn thờ một Đấng Tối Cao là Thiên Chúa và thực hiện tình yêu đối với nhân loại, đối với anh em, đối với tha nhân.

 

Đó là điều duy nhất mà Chúa mong muốn cho con người trở về với thái bình đất nước, thái bình nhân loại, được hưởng những ân phúc của Ngài, thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, yêu mến anh em của mình, làm những điều do Thiên Chúa ban cho con người từ nơi lẽ phải chân lý mà Ngài đã dạy. Vì lẽ con người của chúng con với một thế giới còn lại hôm nay, đã qua bao ngàn thế hệ, nhưng chưa thông hiểu và rõ được những giới luật Chúa truyền ban cho con người.

 

Quả là một điều mà con người cần chú tâm và để ý đến thì chúng con nhất định sẽ làm được, chúng con nhất định sẽ là những người con do chính tay Chúa nắn nót lên thành người. Chúng con phải biết Đấng Tạo Thành, chúng con phải biết thờ phượng Cha của mình. Chúng con phải bái gối quì lạy trước quyền năng của Ba Ngôi Thiên Chúa, ba Ngôi Vị nhưng chỉ là một Chúa.

 

Đó là những điều chúng con không thể giải thích được, cũng không thể dùng chữ nghĩa nào để hiểu được điều đó, cho dù học thức có cao sâu bao nhiêu, có dành thời gian bao nhiêu để tìm hiểu. Vì Chúa là Thiên Chúa, Chúa là Cha nhân loại, là Đấng Quyền Năng từ trời cao cho đến trần thế. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, tất cả những gì mà con người đang được hưởng dùng nhờ ơn Chúa ban cho con người được quyền tự do trên mọi muôn vật.

 

Đó là một điều huyền nhiệm thiêng liêng mà con người không thể hiểu thấu nỗi, huống gì chúng con là những người thấp bé mang tâm trí của thể xác con người làm sao chúng con có thể hiểu được những sự thượng trí do Thiên Chúa là Vua cả vũ hoàn? Ngài đã ban, Ngài đã tạo dựng nên trời đất muôn vật và tạo nên loài người chúng con.

 

Vì lẽ đó, xin Chúa hãy cho chúng con Thánh Thần của Chúa để chúng con học biết lẽ phải là gì, chân lý là gì và đời sống chúng con cần và cộng thêm những nhu cầu và những gì cần thiết trong đời sống thực hành, để chúng con mở lên tiếng nói, để chúng con cảm nhận bằng trái tim cõi lòng, cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa đã dành cho loài người chúng con, đã dành cho mỗi một người chúng con trong thế giới.

 

Chúa đã đến trên 2,000 năm. Tất cả những việc của Chúa làm là hy sinh, là làm gương, là tập cho con người của chúng con có một đời sống dung hòa tất cả những sự việc chúng con đang sống ở trần gian. Vì do nơi tội lỗi con người của chúng con phải đi một vòng tròn quá lớn từ thế hệ đầu cho đến thế hệ còn lại, là những điều là do con người gây nên.

 

Chúa vì yêu thương Ngài thiết lập cho đúng vào lý lẽ và lịch trình để đến gần với con người. Tất cả những việc Chúa làm đều có ý nghĩa nếu con người thật sự nhìn ra, làm theo sự thực hành, sự chỉ dạy và giáo huấn của Ngài thì con người của chúng con sẽ không bị hư mất, không bị tội lỗi đè nặng, để không nhận ra những gì vĩnh cửu Thiên Chúa đã ban cho con người ở một thế giới thiên đàng.

 

Chúa cũng ban ngay cho con người trần gian được đón nhận, hưởng thụ những điều cao đẹp, cao cả mà Chúa ban cho chúng con, là sự vâng phục, là sự tìm về, là nhận ra điều hay lẽ phải, là những điều vi phạm, những điều xúc phạm để chúng con phải đi đến con đường mà chúng con đang đối diện trong hiện tại.

 

Những điều đó Chúa cũng lập nên những điều kiện để cho chúng con có cơ hội thấy rằng chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới là một sự giải thoát, mới là một điều cho chúng con được bám víu vào trong đời sống của thân xác, tâm trí và ngay cả linh hồn. Đó là một sự giá trị cao cả mà đời sống mỗi con người cần phải tu đắp, cần phải thực hiện và cảm nghiệm, và cần phải theo những lý lẽ.

 

Đời sống của chúng con không phải ở mãi trên trần gian này mà là nơi chốn vĩnh phúc mà chúng con phải được tới, là nơi chốn mà Chúa, vì chúng con, Chúa phải trả bằng giá Máu cho chúng con đi ra từ nơi thân xác này, đi ra từ nơi sự tham lam ham muốn, đi ra từ nơi bản ngã, từ nơi cái tôi của mình, đi ra từ trong những lý lẽ của những môi trường mà chúng con đang sống. Chỉ một điều duy nhất là chúng con phải sống theo chân lý, phải sống theo sự thật, sống theo lương tri và lương tâm do Thánh Thần hướng dẫn, là một điều vô thường và phi thường mà con người không thể suy nghĩ ra được.

 

Những gì cao siêu do Thiên Chúa đã lập ra và ban tặng cho loài người thế gian, là những việc lành, là những điều tốt đẹp cho con người được thấy rõ Giáo Lý của Ngài là sự thật và công chính, muốn cho con người nhận ra Thiên Chúa là Cha, là một người Cha nhân từ yêu thương, là một người Cha chỉ đem lại cho con cái mình bình an hạnh phúc, với những điều tốt đẹp nhất người Cha đã ban cho con người và đã dùng mọi cách.

 

Con người đã đi ra ngoài luân thường đạo lý, đi ra ngoài giới luật, nhưng Ngài cũng vì tình thương cho con người học hỏi qua những sự kiện mà Chúa đã dạy, những môn đệ của Ngài cũng đã để lại qua Phúc Âm. Con người phải tập tành để sống không phải ở thế gian không mà phải sống cho đời sống linh hồn đời sau, là sự vĩnh cửu muôn đời mà con người phải đến.

 

Giây phút ở trần gian Chúa cho chúng con được tập tành những lẽ phải, những sự thật và những điều công bằng mà chúng con cần học, chúng con cần phải biết những giới răn của Ngài, để chúng con tránh và chúng con từ bỏ những thói hư nết xấu nơi bản thân. Quá nhiều hoàn cảnh mà thế giới đã để lại, qua bao ngàn năm vẫn còn trong tội, vẫn còn chưa nhận ra, một số người quá ít cảm nhận và lãnh ngộ. Cho nên vì chỗ đó là tội lỗi càng tràn trề, không thấy được những dấu chỉ ân phúc, không thấy được sự mạnh mẽ mà đời sống con người phải cần có đức tin, phải cần có sự tin nhận, phải cần có sự xác tín là chúng con bởi từ nơi Thiên Chúa mà có, bởi từ nơi Cha nhân lành ở trời cao mà chúng con có thân xác này.

 

Ngay cả tâm trí đã bị đè nặng với những bản ngã của những bóng tối tội lỗi, đã in sâu với những điều của thế gian con người, là nơi chốn do loài quỉ dữ đang tung hoành, nó đang thao túng để nắm giữ những linh hồn với những cách tinh vi xảo quyệt của nó, để lừa lọc những linh hồn non nớt khờ dại, không đi sâu vào đời sống Phúc Âm, không cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, cũng không nhìn ra ân phúc mà họ đang có; cứ đi theo tiếng nói của những đam mê lạc thú, đi theo một thời đại đang bị sự tranh giành giữa thiện và ác.

 

Con người sẽ đi vào một thời điểm để kết thúc. Tất cả những sự Thiên Chúa đã lập nên, đã có mà Ngài đã phán ngay từ lúc ban đầu: Thiên Chúa là Bắt Đầu nhưng Thiên Chúa cũng là Kết Thúc. Mọi việc cũng được theo lịch trình và theo luật định đi vào những ngày cuối cùng.

 

Tất cả mọi sự sẽ được tan biến và một Thế Giới Mới mà Thiên Chúa sẽ xuất hiện ở thế gian này. Một thế giới mà Ngài muốn cho con người chỉ có tình yêu, chỉ có tình thương, chỉ có sự liên đới trong sự thờ phượng, trong yêu thương và tự nhiên của những tháng ngày Ngài đã lập nên cho con người. Con người sống trong sự đơn sơ, trong sự khiêm nhường hiền lành, không có oán thù, không còn tranh chấp, không còn ganh tỵ, không còn bản ngã và cũng không còn cái tôi của cá nhân.

 

Đó là một thế giới mà Thiên Chúa đã chờ đợi suốt bao ngàn năm, để Ngài được tiếp cận với con người, Ngài đến với con người như một Người Cha ở trong gia đình, yêu thương, nâng niu. Những điều do chính Cha mình đã tạo nên và ban cho con người, đó là điều mà chính Thiên Chúa chờ đợi suốt bao ngàn năm.

 

Thời điểm đó nhất định sẽ được diễn ra với một thế giới còn lại của những ngày hôm nay. Những lời Chúa đã nhắn gởi trao ban ngay từ lúc ban đầu sẽ được thực hiện hoàn toàn và lố dạng một cách rõ rệt để con người nhận ra từ điểm hẹn cho đến điểm kết thúc – là một sự việc trong lịch trình từ nơi Thiên Chúa đã an bài và sắp đặt.

 

Có những mạc khải và những tiên tri của những ngày còn lại, nói lên những lời của Ngài. Ngài đã thể hiện qua phép lạ nơi chốn mà Ngài thật sự đã để lại một chứng cớ rõ ràng, Ngài đã trao ban cho con người ngay từ lúc ban đầu qua buổi chiều Tiệc Ly, với một nghi thức mà Ngài để lại cho thế giới con người trên 2,000 năm – là lập Bí Tích Thánh Thể.

 

Ngài đã thu hình nhỏ bé, hiện hữu một cách vô cùng khiêm nhường qua tấm bánh, để đi sâu vào trái tim và lòng của con người để đánh động từ nơi cõi thâm sâu của con người, để được sự cảm nghiệm ở nơi linh hồn và lý trí, để hiểu và cảm nghiệm được những điều mà do thượng trí chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm được điều đó cho con người.

 

Ngài đã ban cho con người tình thương vĩnh cửu muôn đời. Nhưng con người đã xuyên tạc, cũng chính vì cái tôi, vì cá nhân, vì sự đòi hỏi của bản ngã, lòng tham lam ưa chuộng để rồi gây ra chia năm xẻ bảy Giáo Hội của Ngài. Hôm nay có rất nhiều giáo phái không đi trong một đường lối, lại có những giáo phái hận thù lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau, dùng cách của con người để đối xử với anh em mình.

 

Thiên Chúa chỉ có một tình yêu mà Ngài trao ban qua mọi thời đại. Chỉ có một Chúa, một Thánh Thần, chỉ có một Đức Giêsu Kitô, chỉ có một Ba Ngôi Thiên Chúa đến với thế giới trần gian. Những điều của Ngài làm là những điều cao trọng vĩ đại, sức hạn hẹp con người không có thể thấu hiểu và cảm nghiệm được.

 

Cho nên con người phải lắng nghe những sự thật này, phải thấy và mở đôi mắt đức tin để nhìn thấy những hiện tượng vô thường vĩ đại – Ngài đã đến với Bí Tích Thánh Thể, với một thế giới còn lại hôm nay để gặp gỡ những người con cái của Ngài, để chỉnh đốn về đời sống đức tin của mỗi một con người.

 

Có đạo giáo nào, có sự thiêng liêng nào, có sự thánh thiêng nào mà Con Người xuất hiện qua tấm bánh có thể nhìn ra gặp thế giới con người hôm nay hay không? Còn những điều phi thường không gặp, không nói nhưng vẫn chữa lành cho không biết bao nhiêu bịnh tật con người ở trên trần gian này, chữa lành linh hồn của những người tội lỗi và cũng đến gặp tất cả những người con cái mà Ngài tạo dựng nên.

 

Chỉ cần lòng tin của họ, chỉ cần sự quyết định để lắng nghe Thánh Thần thì sẽ biết và nhận định đâu là phải, đâu là trái, đâu là chân lý, đâu là sự thật và đâu là Chúa đã xuất hiện một cách rõ nét để cho con người được nhận ra, tìm về với Thiên Chúa những ngày còn lại.

 

Lạy Chúa, ngày mai là một ngày Chúa kêu mời cả toàn thế giới, cũng qua sự nhắc nhở của Giáo Hội để chúng con đến Bí Tích Thánh Thể, để chúng con thăm viếng Chúa, chúng con đến đó để chầu Chúa với sự cảm nghiệm từ nơi trái tim của mình. Xin cho chúng con quyết định cho mình một cơ hội để được gặp gỡ Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể.

 

Xin Chúa cũng cho loài người của chúng con một cơ hội, nếu ngày mai họ thật sự dành giờ để đến viếng thăm Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể thì xin quyền năng của Chúa đang làm ở nơi đây, cũng như những chỗ khác mà Chúa chọn lựa cho họ được gặp gỡ Ngài. Những giây phút mà họ đã đến đây với một tấm lòng tin tưởng, cởi bỏ tất cả những điều họ đang vương mang trong cuộc sống, ngay cả những tội lỗi đeo mang.

 

Xin Chúa cho họ cơ hội cảm nghiệm được ở nơi Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa và cảm nghiệm sự đánh động mà Chúa muốn họ phải nhận ra để họ quyết định với những việc mà họ làm, với những hành động mà họ phải cần quyết định để đi ra từ nơi sự sai lầm, đi ra từ nơi tội lỗi và đi ra từ nơi bản ngã cá tánh, đi ra từ nơi sự mù quáng mà con người đã bao nhiêu năm tháng không nhận ra sự thật này, là một điều mà Chúa chọn lựa cho con người để đến với Thiên Chúa những ngày cuối cùng.

 

Con người phải cần trở về, ăn năn sám hối để xứng đáng được đón nhận món quà ân sũng qua ơn tha thứ và ơn cứu rỗi cho đời sống linh hồn của chúng con đời sau được hưởng vinh phúc mà Chúa đã đổi bằng giá Máu cho thế gian con người chúng con.

Ngài không phân chia giai cấp, Ngài không chọn trong mọi lãnh vực. Ngài chỉ đem tình yêu đến cho tất cả mọi người trên thế giới đều có quyền chạy đến xin Lòng Thương Xót của Chúa, xin sự can thiệp của Chúa và xin tình yêu của Chúa cho con người của chúng con cơ hội, để chúng con được chữa lành thân xác tội lỗi này, để chúng con được nhận ra tình yêu vĩ đại bao la mà Chúa đã dành và ban cho chúng con qua bao thời đại.

 

Cũng là những ngày còn lại, là sự cấp bách được mời gọi không biết bao nhiêu lời nhắn gởi cho thế giới để chúng con được nhận ra những điều do Chúa thật sự đã can thiệp, đã đến gần với chúng con để chúng con nhận ra, mạnh dạn trở về xin Ngài tha thứ, thì chúng con sẽ được những ân phúc do Chúa ban và Chúa đã hứa qua Lòng Thương Xót của Ngài, để chúng con được thật sự mạnh dạn nối kết cùng tất cả anh em, hiệp nhất trong hòa bình yêu thương.

 

Cầu xin Chúa ơn cứu thoát để chúng con còn có thể sống còn trong một thế giới Chúa thật sự đến, chúng con mới là những người thật sự tìm về, thật sự lắng nghe, thật sự sửa đổi để nhận ra Người Cha nhân lành và một lòng tin vững chắc, vững vàng, phó thác, trông cậy trong sự chấp nhận của mọi hoàn cảnh hiện tại, để qua những sự thử thách đó, qua những sự chịu đựng đó để chuộc lấy những lỗi lầm mà chúng con đã làm Trái Tim của Chúa phải héo hắt, phải đau buồn, phải nhỏ lệ rỉ máu vì loài người thế gian của chúng con.

 

Giờ đây, qua sự cảm nghiệm do Thánh Thần linh ứng, con xin Chúa cho con những lời từ nơi Chúa nói với con trong giờ này cách riêng và cho tất cả mọi người anh chị em trong nhân loại nói chung, để họ được cảm nghiệm ngày lễ Kính Trái Tim Chúa, vào một mùa hè bắt đầu năm nay, là một năm xảy ra biết bao nhiêu chuyện từ hàng Giáo Hội, hàng linh mục tu sĩ cho đến người dân, con chiên dân Chúa, đã có những giai đoạn phải rất lo sợ, rất ưu tư chao đảo cho đời sống hiện tại chúng con đang gặp trong cuộc đời.

 

Đây là sự chỉnh đốn. Xin cho chúng con bình lặng tâm hồn để đón nhận những ân thánh và những ân phúc mà Chúa, qua những sự nhắn gởi, Chúa đến để gặp gỡ tất cả những người con cái của Ngài trên trần gian, qua những phép lạ kỳ diệu và vô thường mà chúng con thấy được, để chúng con nhận ra tin tưởng tuyệt đối, để chúng con gởi thác cuộc đời của chúng con cho Chúa ngay từ bây giờ cho đến những ngày còn lại.

 

Dù có phong ba bảo táp, dù có chơi vơi giữa giòng đời nhưng chúng con chỉ có một lòng tin sống trong Chúa, làm việc trong Chúa và chết trong Chúa cho đến hơi thở cuối cùng mà mỗi một người của chúng con được cảm nghiệm và nhận ra ân sủng này. Giờ này, xin Chúa xuống trong con nếu Chúa muốn, để chúng con được đón nhận lời của Chúa.

 

Chúa Giêsu

 

Lucia thương mến của Cha,

 

Hôm nay Cha dành một khoảng thời gian trực tiếp với Bí Tích Thánh Thể, để cho con có được những tài liệu một cách rõ ràng qua khuôn mặt của Cha qua Bí Tích Thánh Thể, những gì con được chụp trong sáng hôm nay cũng như những ngày mới mẽ nhất vừa qua để con có tài liệu. Có những điều do Cha đã chỉ định cho tất cả các con ở trong một trương trình để loan truyền những mạc khải mới mà Cha gởi cho thế giới hôm nay qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Con là người đã đảm nhận những lời lẽ Thánh Thần đã linh ứng trong con để tường thuật tất cả những gì mà con đang nói, con đang tường thuật, con đang thực hiện. Những gì nơi con, những gì trong tâm hồn của con là một điều chứng thực rõ ràng với sự nhắn gởi này; Cha mong mỏi những người con cái của Cha sẽ nhận ra, những người con cái của Cha được nghe, được thấy và cảm nghiệm được những điều Cha ban cho thế giới còn lại – là những lời nhắn gởi, là tình yêu của Cha mãi cho con cái.

 

Tất cả mọi việc sẽ đến ngày kết thúc. Sẽ có những việc con người không thể đoán trước được, dù có học thức cao, dù họ hiểu biết, học cao hiểu rộng của một thế giới trần gian. Nhưng họ cũng không biết rằng những sự việc tại họa mà con người phải đón nhận để bước sang một Thế Giới Mới như thế nào.

 

Sức lực con người sẽ không chịu đựng nổi với những tai ương và những việc đã được sắp sẵn trong định luật, vì lẽ đó, tất cả mọi việc đã được nhắn gởi qua những mạc khải mới mà Cha đã gởi đến qua Lucia để đến với tất cả mọi người. Đây là một lời nhắn gởi ngày hôm nay, là một ngày lễ Kính Thánh Tâm Cha.

 

Đó là một lý do để Cha có thể cho các con được hiểu rõ thêm, được rõ ràng hơn. Tình yêu của Cha sẽ vô biên bất tận, sẽ đợi chờ và yêu thương các con mãi muôn đời, nhưng tất cả sẽ được đi vào trong một chương trình, với định luật có ngày Bắt Đầu thì cũng sẽ có ngày Kết Thúc.

 

Thế giới của Cha sẽ được thực hiện ở trên loài người trần gian, một thế giới mà Cha mong muốn từ bao ngàn thế kỷ qua, là một thế giới yêu thương, là một thế giới vâng lời, là một thế giới bình an, là một thế giới hòa bình trong mọi dân tộc. Tất cả các con chỉ sống trong một mái nhà yêu thương của một người Cha nhân lành từ trời cao đến với thế giới con người, sống giữa con người và đem sự yêu thương.

 

Cha là Đấng Quyền Năng, để ban cho những người con cái của Cha được hưởng những hạnh phúc, hưởng sự bằng an, được hưởng những điều an lành, từ nơi đời sống thân xác, tâm trí và ngay cả linh hồn của đời sau. Đó là một thế giới mà Cha đang mong mỏi và chờ đợi, những giây phút để bước qua với sự tái lập mới thì những gì của bóng tối tội lỗi, những gì với sự đeo mang mà con người vẫn còn tiếp tục không nhận ra, không có quyết định để chọn lựa.

 

Tất cả những gì đang xảy ra trong một thế giới kinh khủng hải hùng mà con người đang chìm sâu ở giữa biển lửa do tội lỗi đốt cháy chính họ và còn những điều kinh hoàng sợ hãi do nơi con người. Các con là những người không tin nhận tình yêu của Cha, không tin nhận Thiên Chúa, cho nên những phần tử đó đã rớt vào trong sự cai trị do bóng tối tội lỗi. Chủ quyền của nó là cái chết, là mang sự bất hòa, mang những điều gian ác, mang những cá tánh tham lam, những hưởng thụ tiền bạc danh vọng và những công ăn việc làm.

 

Con người cho đó là lẽ phải, là điều họ cần thiết nhất trong đời sống. Họ chỉ cho thân xác được tràn đầy những sung túc do những điều mà họ tìm kiếm cả cuộc đời, còn đời sống thiêng liêng, linh hồn, lương tâm thì quả là khô héo, trống rỗng, điêu tàn như sa mạc nắng cháy của mùa hè, không có một chút sưởi ấm.

 

Cho nên dễ gây những điều đưa đến cho họ, là những điều mà họ tìm đến – những sự tức giận, những điều bá chủ, những điều ghen tuông, ganh ghét và những điều ác tâm do con người không nhận ra ánh sáng chân lý, không nhận ra lý lẽ sự thật. Khốn đốn hơn là họ không nhận ra Cha là Đấng đã tạo dựng nên họ, đã cho họ sự sống, cho họ được sống còn nhờ giá Máu của Thiên Chúa họ mới có ngày hôm nay.

 

Sự mù quáng mà con người vẫn đeo mang qua mọi thời đại, vì tiền tài danh vọng đam mê và ưa thích đã che mờ đôi mắt, đã che mờ lương tri, che mờ những gì của lẽ phải và sự thật, cho nên con người đã dẫn đến tội lỗi, đã dẫn đến sự chìm ngập mà họ không hề hay biết.

 

Vì lẽ đó linh hồn của họ không có niềm vui, thân xác của họ không có bằng an. Tất cả những gì họ làm là những sự hưởng thụ, là những điều đem lại những tai ương, những sự xấu xa, những tội lỗi gian ác cho anh em mình và lòng tham lam vô đáy. Vì chỗ đó họ diệt trừ, tiếp tục đi sâu vào hố sâu của tội lỗi; tội càng thêm tội.

 

Vì họ không nhận ra ánh sáng của chân lý, họ không nhận ra ánh sáng của Phúc Âm. Họ không nhận ra những tiếng nói Cha đã gởi đến và nhắn gởi cho thế giới con người. Họ không dành thời gian cho linh hồn họ có một nhịp thở để hưởng những không khí mà linh hồn họ phải cần.

 

Vì lẽ họ quá cột chặt vào những công ăn việc làm, họ quá cột chặt vào tiền bạc danh vọng, danh lợi riêng tư, ngay cả những hưởng thụ với những dục tính, với những đam mê ở trong vòng tội lỗi mà con người vấp phải rất lớn với một thế giới ngày nay, đã bị ma quỉ hoạch định đưa các con đến những nơi cái bẫy hố sâu để rồi chúng nó cột chặt linh hồn, không cho các con có lối thoát.

 

Đã là con người Cha ban cho các con có quyền có lý trí, có ý nghĩ, có đôi mắt để nhìn, có đôi tai để nghe, có trái tim để nhận thức và cảm nghiệm thì các con biết rằng những gì các con cần làm, những gì các con cần quyết định, những gì các con phải đi ra từ nơi cái sai của mình. Đó là điều các con phải chọn lựa cho đời sống từ ngay thân xác, tâm trí và linh hồn, là một điều vô giá các con phải đổi lấy.

 

Những ngày tháng các con đang sống được nghe, được cảm nhận những lời nhắn gởi mà Cha qua sự mạc khải, Cha qua những tiên tri, Cha qua những lời lẽ gởi đến thế giới con người trần gian. Những phép lạ Cha ban cho con người để nhìn thấy sự hiện diện của Cha, sự binh vực của Cha, sự xuất hiện cho các con được đứng dậy, các con nhận ra được những điều lành, những điều phải.

 

Các con cần phải từ bỏ những gì của thế giới các con đang hưởng thụ, với những ngày sống trong đau thương tội lỗi. Đó là sự đau thương mà linh hồn của các con phải héo hắt với một giá khi các con ra đi khỏi thân xác. Vì con đường duy nhất này không ai không đến, không sớm thì muộn.

 

Vì lẽ đó, tất cả mọi người trong một thế giới còn lại hôm nay, Cha kêu mời tất cả các con của Cha. Cha biết các con đang sống trong tội lỗi, đang yếu mềm với thân xác, không thể đứng dậy, không thể đi ra được với những điều vây quanh trong cuộc đời.

 

Các con hãy nhớ quyết định một điều, tất cả những gì của thế gian sẽ trả lại cho thế gian, vì nó không thể tồn tại vĩnh viễn mãi mãi trong bất cứ một người nào trên trần gian này. Nó chỉ là những món đồ tạm bợ để con người có thể có được qua những tháng năm ở trên thế gian này. Dù giàu sang nghèo hèn hay có đủ mọi điều kiện đi chăng nữa thì các con phải biết giá trị của đời sống linh hồn mà các con cần phải tu bổ khi hơi thở đang còn. Đó là điều mà Cha nhìn thấy cho đời sống trần gian của các con.

 

Nơi chốn của các con đến là nơi chốn thiên đàng mà Cha đã hé mở, Cha đã đổi bằng giá Máu để cho các con tất cả được trở về với Cha. Các con không thể nào không nhìn nhận sự việc này, các con không thể nào không đón nhận hồng phúc này. Các con đã bị thế giới con người che mờ đôi mắt, che mờ lòng tin và che mờ sự quyết định của mình, đeo mang với những gì của hiện tại. Tất cả nó sẽ trở thành hư vô mà thôi.

 

Vì lẽ đó, hôm nay Cha qua sự mạc khải này để nhắn gởi với tất cả các con. Không văn chương, không hoa hoè, không dùng những lý lẽ của sự học thức con người. Cha chỉ nói lên với một tâm tình bình thường đơn giản để cho tất cả mọi giới trong thế gian này đều được đón nhận và lắng nghe. Ngay cả những người có học thức hay không, giới bình dân, giới nhỏ bé thấp hèn đều được biết, đều được nghe và có quyền để chọn lựa.

 

Cho nên, các con đừng lấy làm lạ, cũng đừng theo lý lẽ của sự học thức con người mà từ chối, dửng dung, cứng lỳ trong những điều các con đang đối diện. Đó là một điều mà các con phải cần nhận ra để con đường và những ngày tháng các con đang sống, những ngày cuối và cũng là những ngày bắt đầu của một thế giới mà Cha sẽ đến. Thời gian Cha không cho các con biết là bao lâu, nhưng Cha chỉ cho chúng con được biết rằng năm nay là một năm nhắn gởi, là một năm biết bao nhiêu biến cố mà các con thấy được.

 

Đây là sự bắt đầu của những ngày mà thế giới sắp kết thúc. Vì lẽ đó Cha kêu mời tất cả các con, toàn nhân loại hãy trở về với Cha, hãy ăn năn sám hối, hãy bỏ đi tất cả những gì các con thấy được không đem sự lợi ích cho đời sống linh hồn; nó sẽ lôi cuốn để cho các con phải đi vào nơi bất diệt.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Các con hãy đến với tình yêu của Cha. Ngoài tình yêu của Cha không có gì có thể cứu vớt được đời sống loài người của các con, ngoài tình yêu của Cha không chỗ nào để các con có thể nương náu được, thể xác, tinh thần hay linh hồn.

 

Hãy tỉnh thức, hãy mở rộng đôi tai để lắng nghe, mở rộng trái tim để cảm nhận, dùng đôi mắt để nhìn thấy những sự lạ thường này, để các con biết con đường nào đi, biết con đường nào để chọn lựa, biết con đường nào để trở về với Giáo Hội của Cha, với những điều mà Cha đã qua Giáo Hội để cho các con có những Bí Tích để các con có thể cởi mở, đến để gặp gỡ Cha qua Giáo Hội của Cha, các con mới lãnh được tất cả những ân phúc và những Bí Tích Cha ban và để lại.

 

Còn rất nhiều điều Cha đã nhắn gởi cho tất cả mọi người trong thế giới để đi vào những lề luật mà các con phải phát xuất từ nơi sự thiện nguyện của mình, lòng thiện trí của mình, lòng thành tâm của mình. Đối diện bằng trái tim và cõi lòng thì các con mới đạt được những điều mà các con tìm về với Cha, tìm về với chân lý, tìm về với sự thật, tìm về với tình yêu mà Cha sẵn sàng đón chào các con, đón chào từng cá nhân, từng linh hồn để các con được cảm nghiệm để các con được sống những ngày trên trần gian này – là bình an, là yêu thương, là hạnh phúc mà Cha nhắn gởi cho tất cả mọi người trong nhân loại.

 

Hãy hiệp nhất một lòng để các con mới có cơ hội, trong một niềm tin tưởng, trong sự phó thác trông cậy thì các con mới có sự bảo vệ từ nơi sự chọn lựa mà các con chọn cho mình. Thế giới các con đang sống và một thế giới mai sau mà các con không biết bất cứ điều gì nhưng mỗi một tâm hồn đều có quyền khi các con nhận ra sự thật, nhận ra những ngày đó sẽ đến thì các con sẽ biết rằng những gì các con cần làm, những gì các con cần quyết định.

 

Thế giới còn lại sẽ được kết thúc và sẽ đến một thế giới mà con người không còn sống trong tội, con người phải được hoàn toàn biến đối với sự quyết định của mình ngay từ bây giờ. Cha không hứa hẹn bất cứ điều gì cho một thế giới còn lại hôm nay, Cha chỉ muốn nhắc nhở và nhắn gởi những lời mà các con phải cần biết, phải cần quyết định để từ nơi sự hiểu biết của mình, từ nơi sự cảm nghiệm của mình thì sẽ được tình thương, tình yêu và sự công chính bảo vệ cho các con, để các con mới có những ngày thật sự của một thế giới hạnh phúc, bình an và tình thương Cha ban cho nhân loại.

 

Đây cũng là những lời Cha muốn nhắc nhở một cách rõ ràng qua mỗi bài viết Cha mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, với một người mà Cha luôn gặp gỡ và nói chuyện mỗi một ngày để cho thế giới con người của các con được nhận những lời này.

 

Cha mong các con hãy tìm ra món quà quý giá này và tin nhận những điều có thật này ở trên trần gian với những ngày còn lại. Các con tìm sớm và trở về để cùng với tất cả anh chị em khai mở và nhắn gởi những lời của Cha đến với tất cả mọi người trong thế giới. Những ai đón nhận lắng nghe và thực hành thì họ sẽ được sự bằng an từ trong tâm hồn của mình trong hiện tại.

 

Hãy tiếp tục đến với Lòng Thương Xót Cha nhắn gởi tất cả các con. Với tất cả tội lỗi, với những điều các con không thể được nhưng các con phải tin vào Lòng Thương Xót của Cha, tin vào sự biến đổi Cha gặp gỡ các con qua Lòng Thương Xót, để Cha thánh hoá và ban cho các con ơn tha thứ, cũng là sự nhắn gởi Cha cho các con cơ hội được gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể với một lòng tin tưởng, với một lòng trông cậy.

 

Các con phải từ bỏ tất cả những gì các con đang đeo mang trong hiện tại, làm hòa với Bí Tích Giải Tội, cũng xem lại chính mình xứng đáng để đón nhận Mình và Máu của Cha ở với các con để ban thêm cho các con sức mạnh để các con được gặp gỡ Cha qua cách riêng tư. Mỗi một con người có quyền cảm nghiệm, trái tim của các con với một cõi lòng ao ước, mong muốn và khao khát thì các con sẽ được những gì các con xin theo lý lẽ mà Cha ban cho mỗi một người các con trong nhân loại.

 

Còn rất nhiều điều Cha ban cho một thế giới còn lại hôm nay rất nhiều ân sủng và ân phúc để cho các con tìm về, cũng là những ngày mà các con phải sớm quyết định để đón nhận ơn cứu rỗi vào những ngày còn lại mà các con đang đối diện.

 

Đây là những lời Cha qua Lucia gởi đến cho toàn thế giới, với sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể, vào một buổi chiều mà các con được đón nhận Thánh Tâm Cha qua Thánh Lễ của ngày hôm nay, cũng là ngày đầu tháng.

 

Các con, một số những người Kitô giáo, cũng đã biết rất nhiều; vì lẽ đó các con hãy tiếp tục đến với Thánh Tâm Cha, đến với Trái Tim Cha để cầu nguyện cho anh em của mình, cầu nguyện cho những người tội lỗi họ chưa nhận ra và cầu nguyện cho tất cả những người họ đang có chức quyền trong tay, trong hàng Giáo Hội cũng như trong hàng giáo phái khác để cho họ được cảm nghiệm, họ hiểu được tình yêu của Cha ban đến cho toàn nhân loại, không riêng một giáo phái nào, không riêng một cá nhân nào và không riêng một thời đại nào.

 

Tất cả các con hãy hiệp nhất trở về để tìm tình yêu của Cha. Chỉ có một Cha trên trời là Đấng nhân từ, Đấng yêu thương, Đấng tha thứ và là Đấng muốn ban cho các con sự hòa bình và kết hợp các con nên một để Thế Giới Mới các con là những người được đón nhận, với sự quyết định của các con đang sống trong một thời đại sắp kết thúc hôm nay. Đó là những điều do Cha gởi đến cho thế giới trần gian vào một ngày lễ mà các con đang đón nhận. Bình an của Cha đến với tất cả các con. 

 

Lucia:

 

Thông điệp được nhận xong là đúng 2 giờ 16 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 6, ngày 1, năm 2013, tại Bí Tích Thánh Thể, nơi thánh tượng Trái Tim Chúa và thánh tượng Mẹ Fatima mà mỗi lần L. đến đây để đón nhận thông điệp của Ngài.

 

Con xin thay thế tất cả anh chị em trong thế giới, xin thay thế tất cả mọi người được đón nhận, được lắng nghe cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha, ngợi khen Cha, tôn vinh Cha, là một Người Cha yêu thương, để lại những điều Cha dạy dỗ, những lời Cha nhắn gởi xuất phát từ nơi trái tim tình yêu mà Cha dành cho con người của chúng con trong mọi thời đại, trong mọi nơi, trong mọi tầng lớp.

 

Xin cho chúng con được nhìn ra sự khổ tâm của Cha, sự ưu tư của Cha, sự khắc khoải của Cha qua trái tim thoi thóp, qua trái tim rỉ máu, qua những giọt lệ mà Cha đang ưu tư trao ban cho một thế giới còn lại, trong sự chờ đợi, trong sự ngậm ngùi, trong sự nhắn gởi cho con cái của mình được nhận ra, được trở về và đón nhận ân phúc qua lời nhắn gởi của một thế giới mà Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, để mặc khải cho thế giới con người của những ngày còn lại hôm nay.

 

Lucia thêm một lần nữa cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha, ngợi khen Cha. Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa chúng con. Amen, amen, amen.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

 

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus