The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Tràng Hạt Sáu Lạy

~ Mang ánh sáng đến thế giới ~

(Mạc khải qua một thành viên trong nhóm Mình Máu Thánh Chúa Kitô)

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Ngài vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Ngài,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành
4 ở nơi Ngài là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

(John 1:1-5)

 

-o0o-

 

Làm dấu Thánh Giá

 

Kinh Thiên Thần Fatima: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần - Con thờ lạy Ngài cách sâu thẳm. Con xin dâng lên Mình Thánh, Máu Thánh, Linh hồn và Thiên tính quý báu nhất của Chúa Giêsu Kitô, đang hiện diện trong các Nhà tạm trên toàn thế giới, để đền bù cho những lăng nhục, xúc phạm và lạnh nhạt mà Chúa bị tổn thương. Và thông qua những công đức vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu và Trái Tim Vô nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con nài van Chúa và Mẹ ban ơn trở lại cho những tội nhân đáng thương.

 

 • Kinh Tin kính
 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính mừng
 • Kinh Sáng danh

 

Kinh cầu Đức Chúa Thánh Thần: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến để lấp đầy trái tim những người trung thành với Chúa và đốt lên trong họ ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin gởi Thần Khí Chúa đến để họ được tái sinh. Xin Chúa đổi mới bộ mặt trái đất. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn trái tim của những người tín trung bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con cùng một Thần Khí để được khôn ngoan và luôn hân hoan trong sự chúc lành của Ngài. Chúng con cầu xin, nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Kinh Thánh Thể Fatima: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con tôn thờ Chúa! Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể cực trọng.

 

LẠY THỨ NHẤT

Dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Cha. Mọi người thưa: "Totus Tuus" [Tất cả là của Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ HAI

Cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô. Mọi người thưa: "Totus Tuus" [Tất cả là của Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ BA

Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Mọi người thưa: "Totus Tuus" [Tất cả là của Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ TƯ

Cầu nguyện với Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Mọi người thưa: "Totus Tuus" [Tất cả là của Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ NĂM

Cầu nguyện với Năm Vết Thương cực thánh của Chúa Giêsu. Mọi người thưa: "Totus Tuus" [Tất cả là của Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ SÁU

Nhờ lời cầu nguyện của Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria. Mọi người thưa: "Totus Tuus" [Tất cả là của Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

Kinh hy sinh Fatima: Lạy Chúa Giêsu, vì tình thương của Chúa và để phạt tạ cho những xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria và cho việc trở lại của các tội nhân đáng thương.

 

Khải Huyền 7:10,12:

Họ lớn tiếng tung hô: "Kính lạy Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta."
"Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! Amen! "

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus